За нас    Контакт    English

Ултра-танки вентилатори

Дознајте повеќе за нашиот опсег Bi2: еден системски терминал за греење, климатизација и одвлажнување; сето тоа спакувано во само 12,9см длабина.

 

ДИЗАЈН:

Дизајнот на Олимпија Сплендид не е само естетика, тој има поширока перспектива: сите проекти во Олимпија Сплендид се сметаат од нивниот прв чекор како најдобра интеграција помеѓу инженерството, формите и естетиката.

ОКОЛИНА:

Во 2011 Olimpia Splendid го започна проектот ECOGREEN. Влијанието врз животната средина од нашите производи и процеси стана клучен концепт на дизајн кој ја придружува секоја фаза од животниот циклус на производот: од фазата на дизајнирање, до избор на материјали кои можат да се рециклираат