За нас    Контакт    English
Карактеристики Функции

AQUADUEВ® control

Toa e систем за управување со домашна автоматизација, дизајниран од olimpia Splendid со цел да обезбеди висока енергетска ефикасност. AQUADUE® контрола ги интегрира предностите на топлинската пумпа со предностите на удобноста на вентилаторите Bi2 и додава способност да се управуваат со секоја единица локално и далечински

Преглед

Со AQUADUE® контролата можно е автоматско конфигурирање, контрола и управување со сите функции на хидронскиот систем:
 • Вентилирано греење или греење со зрачење
 • Ладење
 • Одвлажнување
 • Производство на топла вода за домашна употреба

 • ДОМАШНА АВТОМАТИКА ЗА МАКСИМИЗИРАЊЕ НА КОМФОРТОТ
 • Интеграција на топлинска пумпа и терминални единици Bi2 кои работат со радијација
 • селекција на комфорни зони
 • неделно програмирање
 • 3 "специјалн прогами" за посакуван комфорт
 • до 192 единици под контрола
 • далечинска конролапреку smartphone/tablet користејќи APP за iOS и Android
 • Карактеристики

  Компатибилен со целиот ранг на производи од Olimpia Splendid
 • Bi2 и топлински пумпи
 • Повеќекратни нивоа на пристап
 • Лозинка за индивидуални нивоа на пристап за да се обезбеди пристап и менување при разни интервенции
 • Повеќезонска контрола:
 • контрола на генераторите во топлинската пумпа,контрола на секоја терминална постројка или групи на терминални единици Приказ на оперативните режими и алармите
  Неделно или дневно програмирање - функција
  Интеграција на климатски кривини - на генераторите во топлинската пумпа со поставени нивоа на комфорт
  Интерконекција поедноставена благодарение на контактите на матичната плоча од процесорот
  Интеграција со модул BACnet
  Управување со до 192 единици
  Систем за супервизија преку апликација
  Врска со нормален биполарен кабелски интерфејс RS485 Modbus протокол .
  Специфични функции за комерцијални апликации: способност за управување за секоја зададена вредност на ограничувањата на вентилаторот, заклучување на тастатурата, принудувајќи различни модови на работа.

  Функции

  МУЛТИЗОНА, МУЛТИКОМФОРТ
  Благодарение на едноставниот кориснички интерфејс пристапот до топлинската пумпа и терминалот управувањето со единиците е непосредно и исклучително лесно.
  AUTOPLAY
  Автоматски го идентификува системот кој го организира по тип, исто така му овозможува на корисникот да ги групира и да ги преименува според потребите на корисникот.
  МУЛТИЗОНА, МУЛТИКОНТРОЛА
  За секоја група генератори или терминални единици е можно да се контролира. Изберете:
 • режим на работа
 • зададена вредност
 • температурата на водата во системот
 • ниво на амбиентални температури и климатски кривини
 • програмирање