За нас    Контакт    English

Инфра-греење

Инфрацрвената технологија користи флуоресцентни светилки како што се кварц, халоген и јаглерод. Овие грејачи се препорачуваат за брзо загревање на мали површини.

 

ДИЗАЈН

Дизајнот на Олимпија Сплендид не е само естетика, тој има поширока перспектива: сите проекти во Олимпија Сплендид се сметаат од нивниот прв чекор како најдобра интеграција помеѓу инженерството, формите и естетиката.

ОКОЛИНА

Во 2011 Olimpia Splendid го започна проектот ECOGREEN. Влијанието врз животната средина од нашите производи и процеси стана клучен концепт на дизајн кој ја придружува секоја фаза од животниот циклус на производот: од фазата на дизајнирање, до избор на материјали кои можат да се рециклираат